Fallsbjörkens Ateljéprogram

Fallsbjörkens Ateljéprogram är ett konstnärsdrivet kulturinitiativ inhyst i en traditionell fäbodmiljö mellan Leksand och Rättvik i Dalarna. Under sommarperioden bjuder vi in konstnärer till en enskilt belägen fäbod för att arbeta med ett mer eller mindre platsspecifikt projekt. Intentionen är att erbjuda ett inspirerande miljöombyte och möjligheten att forma ett projekt i en kulturhistoriskt intressant miljö.

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Jim Holyoak, 2014

Lina Jaros, 2017

Filippa Barkman, 2014

Verksamheten präglas av ett internationellt perspektiv i kombination med en stark lokal förankring. Den kulturella traditionen i Dalarna utgör en intressant källa till frågeställningar inom såväl praktiskt som teoretiskt arbete, och området kring Fallsbjörken erbjuder en sällsynt möjlighet att observera naturens språk, struktur och funktion. I samband med vistelsen erbjuds studiebesök till lokala och regionala kulturinstitutioner i Leksand och Dalarna.

Konstprojekt som utforskar varulvens historiska närvaro, växtlighet av fragilt papper och det globala klimathotet har formats i Fallsbjörken sedan starten 2013, av gästande konstnärer från Sverige, Kanada och Finland. Förutom ateljéverksamheten bjuder vi in till utställningar och föreläsningar som rör konst och kulturhistoria, både på plats i Fallsbjörken och i samarbete med andra initiativ i regionen.

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Ateljéprogrammet ligger enskilt beläget i naturområdet Fallsbjörken, och omges av barrskog och stora gemensamhetsbeten för framför allt hästar. Beteshagarna har sedan 1930-talet brukats till sommarbete för regionens arbetshästar och är idag klassat som ett Natura-2000 område. Närmsta stad är Leksand, som nås med bil alternativt en ca 30 min promenad genom skogen för att sen åka buss. Här finns besöksalternativ som Munthes Hildasholm, Hjortnäs Handel galleri, bibliotek med bygdearkiv och Leksands kulturhus.

Fallsbjörkens fäbod har tillhört de gamla gårdarna kring Leksand; här finns husgrunder och lämningar som vittnar om ett levande fäbodbruk med anor från 1700-talet. Projektets stuga har tidigare använts av områdets hästvakt, som sett efter de betande djuren i Fallsbjörken varje sommar. Fäboden har plats för två gästande konstnärer med projektrum i en tillhörande lada; det är enkelt utrustat utan el och vatten hämtas ur en närliggande brunn.

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Fallsbjörkens Ateljéprogram startade 2013 och drivs av en kulturförening under samma namn. Vår arbetsgrupp består av Nanna Hellberg (grundare), Timothy Hallstedt och Patrik Nykvist.

Kontakta oss via mail:
fallsbjorken@gmail.com

➞ Hitta till oss

Projektet genomförs med stöd av Leksands kommun, Landstinget Dalarna (Kultur & Bildning) och Stiftelsen Längmanska kulturfonden.