Fallsbjörkens Ateljéprogram

Growing Astray
Lina Jaros, f.1981 i Stockholm
linajaros.com

Lina Jaros projekt i Fallsbjörken är en serie storformatfotografier där förunderliga pappersfigurer av växter och djur på olika sätt samspelar med den befintliga naturen.

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Lina Jaros, Growing Astray, fotografi, 90x130cm, C-print, 2014

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Lina Jaros, Growing Astray, fotografi, 90x130cm, C-print, 2014

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Growing Astray är en serie fotografier från skogarna kring Fallsbjörken, där naturlandskap förvrängts med hjälp av papper. Skogen har förvandlats till en scen, där liv och växtlighet förflyttats ur sitt ursprungliga sammanhang, slagit rot på osannolika platser. Verket utforskar bilden av det onaturliga och osannolika, där romantisk natur möter en skev verklighet.
—Lina Jaros 2017

Chrysalis
David Åberg, f.1977 i Stockholm
davidaberg.se

I Fallsbjörken skissade David Åberg digitalt i sin iPad med hjälp av ett bilbatteri. Han utgick särskilt från trädformationer i en skogsdunge, och föreställde sig olika karaktärer i en studie av människans innersta fantasivärldar.

Fallsbjörkens Ateljéprogram

David Åberg, Chrysalis, fotografi från virtuell miljö, 156x114cm, arkivtryck, 2016

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Installationsvy, Chrysalis Christian Larsen Gallery, 2017

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Installationsvy, Chrysalis Christian Larsen Gallery, 2017

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Hela min senaste animation Chrysalis påbörjades i Fallsbjörken. Jag utgick från naturen och träden vid en skogsdunge och tänkte mig ett skeende kring dessa.
—David Åberg 2017

Chrysalis är fjärilens utvecklingsstadium i puppan; ett förkroppsligande av potential, en bild av det ännu ofullgångnas transformation till liv och skönhet. I detta skärningsfält rör sig också David Åbergs konst, både tematiskt/filosofiskt och rent tekniskt konkret. David Åberg skulpterar det som inte finns, virtuella former och kroppar som rör sig fritt i det gravitationslösa digitala rummet. Hans mejsel är datorn, det fysiska är endast matematik.
—Calle Ljungström, Christian Larsen Gallery 2017

Reflection
Filippa Barkman, f.1982 i Stockholm
filippabarkman.com

Områdets flora och fauna var inspiration till Filippa Barkmans teckningar och målningar i akvarell. Med fokus på specifika detaljer samspelar olika väsen i iscensatta narrativ som är både vackra och fragila.

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Filippa Barkman, Reflection, teckning, 200x124cm, kol på papper, 2015 Foto: Carl Henrik Tillberg

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Reflection: kopplingen till Fallsbjörken är självreflektion, som jag ägnade mig åt vid fäboden och i skogen. Det blir lätt så när man är ensam under en period och långt från andra människor att spegla sig i. Jag gjorde en hel del skisser i Fallsbjörken, av bl.a. flora och fauna, och var väldigt produktiv tiden efter och tecknade mycket.
—Filippa Barkman 2017

I Reflection, har Barkman placerat sig själv på knäna, lutandes över en flytande yta, högtidligt betraktande spegelbilden av sitt eget ansikte. Med hennes våta hår som nästan vidrör krusningarna i vattnet, får man intrycket av att hon nyligen dränkt sitt huvud i den mörka vätskan. Anspelningen är entydig – ingen som är bekant med den grekiska myten om Narcissus kan undfly den. Den unga och vackra Narcissus – förlorad i stolthet, föraktar dem som älskat honom – var dömd att bli förälskad i sin egen spegelbild, omedveten om dess ytliga bildspråk.
—Utdrag ur utställningstext, Stene Projects 2015

Book of Nineteen Nocturnes
Jim Holyoak, f. 1977 i Ann Arbor, Michigan, USA
monstersforreal.com

Jim Holyoaks vistelse var en del av en längre vandringsresa med tidigare stopp vid Kungsleden och norra Norge. Han hämtade inspiration och arbetade med sitt pågående publikationsprojekt Book of Nineteen Nocturnes. Projektet tog avstamp i intensiva drömvandringar genom skogen och mytologiska fantasivärldar. Vid fäboden utgick han från suggestiva molnbildningar.

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Jim Holyoak, sid. 344 Book of Nighteen Nocturnes, 2017

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Jim Holyoak, sid. 343– 344 Book of Nighteen Nocturnes, 2017

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Jim Holyoak, Book of Nighteen Nocturnes, tecknad publikation, 40x30x38cm, bläck, grafit, akvarell, bläckstråleskrivare, textcollage, 2017

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Book of Nineteen Nocturnes är en tecknad publikation, 500 sidor, uppdelad i 19 dragspelböcker i olika material: bläck, grafit, akvarell, bläckstråleutskrifter och textcollage. Många av texterna och bilderna har växt fram under resor, vandringar och vid olika residensprogram i norra Europa, Kanada, Himalaya och Kina. Handlingen utspelar sig i en skog utan soluppgång, bebodd av vandrande monster, och behandlar ämnen som vilsenhet, ensamhet och hemlängtan. Även om boken relaterar till grafiska noveller och illustrerade böcker med sagor, är känslan av att vända de tecknade handgjorda sidorna en upplevelse som relaterar till ett möte med ett upplyst manuskript eller en häxbok.
—Jim Holyoak 2017

Från alla håll hördes viskande ljud. Bitar föll ut ur molnen när de böjdes efter en förändring i lufttrycket. Former pausade i de stjärnfyllda utrymmen där molnen inte fanns. Vindens röster hummade lågmält över stenblock. Under de mörkaste timmarna, reducerades världens detaljer till former. Hon fick syn på en svag glöd från en stjärna genom molnens slöja. Hon insåg att även det minsta ljuset av en enda stjärna var oändligt mer än inget alls. Även om det var för mörkt för att urskilja himlen från marken, var det i stjärnans riktning som hon gick.
—Utdrag ur Book of Nineteen Nocturnes 2017

Woodlands
Nanna Hellberg, f.1980 i Stockholm
nannahellberg.com

Woodlands består av en serie abstrakta målningar inspirerade av 1700-talets varglappar. Dessa användes som drev vid jakt, men sattes även upp på beteshagarnas gärdesgårdar i beskyddande syfte för djuren. Nanna Hellberg placerade ut målningarna i området kring Fallsbjörken, tillsammans med äldre vittneshistorier om varulvar från närliggande byar.

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Nanna Hellberg, Woodlands, målningar, 55x35cm, akryl på duk, 2016

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Det som intresserar mig med varglapparna är det mytomspunna hos det vilda djuret, den historiska och kulturella laddning som vargen bär med sig, i kombination med den mytologiska färgsymboliken i lapparna – tron på att en specifik färg och mönster skyddar och kontrollerar, samt håller det vilda borta.
—Nanna Hellberg 2016

Stele
Nestori Syrjälä, f.1983 i Eura, Finland
nestorisyrjala.com

Nestori Syrjälä undersöker på olika sätt den pågående miljökrisen i sina projekt; ett tema som återigen aktualiserades i Fallsbjörkens primitiva arbetsmiljö. Projektet Stele (I – VII) är en serie objekt med citat av krigsveteraner från första världskriget, poeten Dante Alighieri och ledande klimatvetenskapsmän, som alla behandlar ämnen som trauma och sorg.

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Nestori Syrjälä, Stele (I – VII) skulpturer, blandade storlekar, bilfönster, stenar, plast, 2016

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Nestori Syrjälä, Stele (I – VII) skulpturer, blandade storlekar, bilfönster, stenar, plast, 2016

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Installationsvy, Waiting for the Next Renaissance Helsinki Art Museum, 2016

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Jag tänker ofta på Fallsbjörken, det är en magisk plats som påminner mig om tyngdlösa segelturer på havet…
—Nestori Syrjälä 2018

Situationer har en tendens att växa och utvecklas på ett sätt som vi anser är logiskt, men en kollaps överraskar och utmanar ofta fantasin. Tänk om det inte är möjligt att uppnå fulländad robotteknik och artificiell intelligens innan ekologiska kriser krossar verksamhetsbetingelserna för fossilkapitalismen och den materiella bottnen för teknologisk utveckling? Slutet på en värld är början på en annan.
—HAM Helsinki Art Museum 2016

Fallsbjörkens Ateljéprogram

Fallsbjörkens Ateljéprogram startade 2013 och drivs av en kulturförening under samma namn. Vår arbetsgrupp består av Nanna Hellberg (grundare), Timothy Hallstedt och Patrik Nykvist.

Kontakta oss via mail:
fallsbjorken@gmail.com

➞ Hitta till oss

Projektet genomförs med stöd av Leksands kommun, Landstinget Dalarna (Kultur & Bildning) och Stiftelsen Längmanska kulturfonden.